Commissies onder de loep genomen

0

Beste leden,

Enige tijd geleden is er vanuit de Vrijwilligerscommissie een werkgroep gestart om te  onderzoeken waar de mogelijkheden en knelpunten liggen binnen de verschillende commissies van VV Lemelerveld. Op korte termijn gaat deze werkgroep commissies benaderen over de gang van zaken in de betreffende commissie. Alle leden van de commissies ontvangen een uitnodiging van deze werkgroep voor een overleg. Met het verzoek om al voor het overleg individueel te reageren op een aantal vragen vanuit de werkgroep. Op basis van de uitkomsten wordt er vervolgens een gesprek ingepland met de desbetreffende commissie. De gesprekken met de commissies vinden gefaseerd plaats. Het uiteindelijke doel van dit interne onderzoek is dat de commissies beter en/of efficiënter kunnen gaan functioneren. Uiteraard worden reacties op de vragen van individuele personen uit de commissie vertrouwelijk behandeld door de werkgroep.

De Vrijwilligerscommissie

Geef een reactie

*