Aanmeldingsformulier

Gebruik onderstaand formulier om een nieuw lid aan te melden.
Graag een digitale pasfoto aanleveren bij opgave. De pasfoto versturen naar:
ledenadministratie@vvlemelerveld.nl

Geslacht:Geef aan welk identiteitsbewijs u wilt gebruiken:

Aanmelding als:

  • (Personen van 16 jaar en ouder) bij aanmelding een kopie legitimatiebewijs bijvoegen (zonder kopie is aanmelding bij de KNVB niet mogelijk)
  • Indien je de afgelopen drie jaar voor een andere vereniging bent uitgekomen, is overschrijving noodzakelijk. De formulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris
  • Jaarlijkse bijdrage voor de leasekleding. Senioren €48,50 en junioren en pupillen €22,50
  • Inning van contributie en bijdrage leasekleding geschieden in 2 termijnen d.m.v. automatische afschrijving, te weten in september en februari.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni
  • Opzeggen lidmaatschap alleen schriftelijk bij de ledenadministrateur Hans Ellenbroek of via het uitschrijvingsformulier

Ik verklaar mij te houden aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vv Lemelerveld alsmede aan binnen de vereniging geldende gedragsregels.

Tevens geef ik toestemming om de contributie automatisch te laten afschrijven van eerder genoemd bank/gironummer en tot het gebruik van pasfoto en persoonsgegevens voor het aanmaken van de KNVB spelerspas door SDU Identification.

Datum van vandaag:

Typ de volgende cijfer/letter combinatie over
captcha

U ontvangt een kopie van dit formulier op het door u ingevulde e-mailadres.